MCH26

MCH32

CHARGING RATE:

430 L/min
26 m³/h
15 CFM
530 L/min
32 m³/h
18 CFM

FILLING TIME:
cylinder 10L (0-200 Bar)

5 min 4 min

WORKING PRESSURE:

225 Bar - 3200 Psi
330 Bar - 4700 Psi

DRIVEN BY:

Three-phase electric

POWER:

 

(230/400 V - 50/60 Hz)
(440/480 V - 60 Hz)

2 x 4 Kw 2 x 5,5 Kw

DIMENSIONS:

height 133 cm / 52,3"
width 90 cm / 35,4"
depth 87 cm / 34,2"

DRY WEIGHT:

286 Kg / 630 lbs 306 Kg / 674 lbs

NOISE:

75 dB

NUMBER OF STAGES:

3

NUMBER OF CYLINDERS:

3

BREATHING AIR:

DIN 3188  EN 12021  
CGA E
 

MCH26

MCH32

Szybkość ładowania:

430 L/min
26 m³/h
15 CFM
530 L/min
32 m³/h
18 CFM

Czas napełniania cylindra 10L
(0-200 Bar)

5 min 4 min

Zakres pracy:

225 Bar - 3200 Psi
330 Bar - 4700 Psi

Napęd:

Silnik elektryczny trójfazowy

Moc:

 

(230/400 V - 50/60 Hz)
(440/480 V - 60 Hz)

2 x 4 Kw 2 x 5,5 Kw

Wymiary:

wysokość 133 cm / 52,3"
szerokość 90 cm / 35,4"
głębokość 87 cm / 34,2"

Masa Netto:

286 Kg / 630 lbs 306 Kg / 674 lbs

Poziom hałasu:

75 dB

Liczba zaworów:

3

Liczba cylindrów:

3

Powietrze oddychalne:

DIN 3188  EN 12021
CGA E