Driven by:

 Single-phase electric motor
with centrifugal switch

Charging rate:

 80 L/min - 4,8 m³/h - 2,8 CFM

Filling time cylinder 10 L - 0-200 Bar:

 25 min

Working pressure:

 200 Bar/3000 Psi - 225 Bar/3200 Psi
300 Bar/4300 Psi - 330 Bar/4700 Psi

Power:

 2,2 Kw

Full load Amp:

 *14A (230V-50/60Hz)  **29A (115V-60Hz)

Dimensions:


height 47cm/18.5", width 73cm/28.7", depth 37cm/14.5"

Dry weight:

 57,1 Kg / 126 lbs

Noise pressure:

 81,7 dB

Number of stages and cylinders:

 4

Interstage coolers and after coolers:

  Stainless steel

Frame:

 Powder coated steel

Information for onboard use with electric generator for 2,2 Kw only:
Starting load ampere:

 *42 A **87 A

Generator power with starting (without pressure):

 4 KVA

Napęd:

Silnik elektryczny
z wyłącznikiem odśrodkowym

Szybkość łądowania:

 80 L/min - 4,8 m³/h - 2,8 CFM

Czas napełniania cylindra 10 L - 0-200 Bar:

 25 min

Zakres pracy:

 200 Bar/3000 Psi - 225 Bar/3200 Psi
300 Bar/4300 Psi - 330 Bar/4700 Psi

Moc:

 2,2 Kw

Pełne obciążenie:

 *14A (230V-50/60Hz)  **29A (115V-60Hz)

Wymiary:


wysokość 47cm/18.5", szerokość 73cm/28.7", głębokość 37cm/14.5"

Masa Netto:

 57,1 Kg / 126 lbs

Poziom hałasu:

 81,7 dB

liczba zaworów i cylindrów:

 4

Interstage coolers and after coolers:

 Stal nierdzewna

Obudowa:

Stal malowana proszkowo

Informacja tylko dla generatora elektrycznego 2,2 Kw:
Początkowe zużycie prądu:

 *42 A **87 A

Moc generatora przy starcie (bez ciśnienia):

 4 KVA